בדומה לשלב מעצר הימים, גם שלב המעצר עד תום ההליכים המשפטיים, הוא מקום בו נקבעים גורלות, ואף גורלות חשובים יותר. הסטטיסטיקה מוכיחה כי מספר המעצרים רק הלך וגדל לאחר כניסתו לתוקף של חוק סדר הין הפלילי (סמכויות אכיפה- מעצרים), תשנ"ו- 1996 החוסה תחת כנפיו של חוק יסוד כבוד האדם וחירותו…